Introduksjonsbilde

 Vår kompetanse - din styrke

 

 

Norsk Landbruksrådgiving Viken har nærmere 850 medlemmer og flere ønskes velkommen. 22 ansatte med spisskompetanse innen sine fagfelt tilbyr profesjonell rådgiving til medlemmene innen produksjon av korn, frø, oljevekster, gras og grovfôr, poteter, frukt og bær, grønnsaker og blomster, på friland og i veksthus.

En rekke prosjekter og forsøk gjennomføres med sikte på å utvikle kunnskap for å kunne gi bedre rådgiving. Alt for å kunne bidra til bedre lønnsomhet for den enkelte produsent.

Norsk Landbruksrådgiving Viken ble slått sammen med Norsk Landbruksrådgiving Veksthus pr. 1. januar 2016. Og i tillegg fra 1. februar 2016 HMS tjenesten. Vi har kontorer på Grønt Fagsenter Gjennestad (3160 Stokke) og Foss gård (3403 Lier), samt på Særheim (4353 Klepp st.), Landbrukstunet Kompetanse (5244 Fana) og Mære Landbruksskole (7710 Sparbu).  

> Oversikt og kontaktinformasjon ansatte

Foto: Siri Abrahamsen 

Siste nytt

Snart nye norske poteter i butikken!

Markdagen med GPS (Grøntprodusentenes samarbeidsråd) i går 23.mai viste at grønnsakene og potetene fra Vestfold er i rute - eller faktisk heller litt før forventet. I går ble det høstet hjerte- og isbergssalat i Havna og om en ukes tid høstes de første potetene.

> Les mer

NLR Viken søker VEKSTHUSRÅDGIVER

Veksthusnæringen er i utvikling. NLR Viken ønsker å styrke vår rådgiving innen Veksthus. Vi søker derfor en ny medarbeider som sammen med våre øvrige 7 rådgivere i Fagteam Veksthus vil bidra til å videreutvikle NLR Viken som den foretrukne leverandøren av rådgivingstjenester til denne sektoren.

> Les mer

Dokumentasjon Integrert Plantevern

Endelig er de klare - de tidligere annonserte skjemaene som skal hjelpe deg til å oppfylle kravene til å dokumentere at du anvender de generelle prinsipper for integrert plantevern.

> Les mer

NLR Viken søker BÆRRÅDGIVER

Bærnæringen rundt Oslofjorden er i rask utvikling. Produksjonen øker og blir stadig mer spesialisert. Derfor søker NLR Viken en ny rådgiver til å videreutvikle rådgivingen sammen med Fagteam Frukt & Bær. Tiltredelse snarest mulig.

> Les mer

Humlekassedugnad i Grønt Fagsenter - Stokke

Tønsberg Næringsforening har i samarbeid med flere dratt i gang en jobb med å lage bosted for villbier, solitære bier og humler. Vestfold Bondelag har organisert boligbyggingen og med dugnad i Grønt Fagsenter ble humlehusene innredet

> Les mer

Paul Edvard Vittersø nyvalgt styreleder i Norsk Landbruksrådgiving Viken

Paul Edvard Vittersø, Tjølling, ble valgt til ny styreleder på NLR Viken sitt årsmøte den 30. mars. Årsmøtet ble avholdt på Renskaug Vertsgård i Lier. Vittersø, som har sittet i styret i NLR Viken en periode, takket for tilliten og sa i sin takketale at han så fram til å ta fatt på dette viktige vervet.

> Les mer

Tar du sprøytehensyn til insektene?

Det er viktig å ta hensyn til pollinerende insekter, sier John Ingar Øverland, rådgiver i NLR Viken. Sprøyteforsøk i rødkløvereng viste at humler som hentet pollen og nektar der det var sprøytet etter begynnende blomstring tok stor skade. Når sprøyting var gjort før blomstring og det var gått noen dager var midlet nedbrutt og førte ikke til skade. Midlet som var brukt var Biscaya.

> Les mer

Våronna er i gang!

I Brunlanes har enkelte produsenter begynt å røre på seg og noe gulrot og potet ligger allerede under plast.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Flex Agri AS inviterer til åpen dag torsdag 17. mars

Flex Agri AS er en samarbeidspartner til NLR Viken, og NLR Viken har i flere år gjennomført flere feltforsøk med gjødsel fra Flex Agri. Nå åpner selskapet ny fabrikk.

> Les mer

Årsmøte i NLR Viken

Årsmøtet 2016 i NLR Viken avholdes onsdag 30. mars kl. 18.00 i Lier.

> Les mer

Det er mulig å lykkes i økologisk epleproduksjon

Avlingspotensiale og pris på produktet er avgjerande for økonomien til dyrkaren. Rådgjeving innan økologisk epledyrking kan være utfordande, sidan det manglar gode registeringar for avling i felt. Dette har dette samarbeidsprosjektet mellom tre einheter i NLR forsøkt å få betre svar på kva ein kan forvente av eit eplefelt. Det vart valt ut tilsaman 5 felt med økologisk produksjon i Vestfold, Buskerud, Østfold, Hordaland og Sogn og Fjordane for å få svar på avlingspotensiale. Det er gjennomført avlingsregistering i sorten (Raud) Aroma. Alderen på felta er 4 til 13 år gamle.

> Les mer   > Kommentarer [0]

Oppsummeringsmøte grønnsaker torsdag 18. feb.

Sted: Foss gård, Lier. Påmelding snarest. Vel møtt!

> Les mer

Biene som forsvant

En kronikk i Bondebladet 11.februar, "Biene som ikke forsvant", er helt feil i forhold til virkeligheten. Forsøk som foregår med støtte fra alle norske frøavlere viser at midler i gruppen neonicotinoider kan gi store problemer for de ville biene.

> Les mer   > Kommentarer [0]
> Arkiv

Siste fagartikler

Det er veldig tørt nå mht jordfuktighet for flere sådde og satte kulturer også i vår region. Sist gang det regnet noe av betydning var for 3-4 uker siden. Les mer om spirevanning i ulike kulturer u...

> Les mer

Salat dyrket i NFT(Nutrient film technique) er ofte utsatt for bladrandskade, en nyere undersøkelse tester ulike strategier for å unngå bladrandskade.

> Les mer

Ny Plantevernforskrift som vi fikk i 2015 satt krav til at du som bruker yrkespreparat skal sette deg inn i og dokumentere at du anvender generelle prinsipper for integrert plantevern. I artikkelen...

> Les mer

Gudmund Ballvoll skriver under avsnittet biologi i «Grønnsaker på Friland»: «Under vekststans kan det utvikle seg vedfibrar langs leiingsvevet slik at rota blir treen». Det er dermed viktig å ha kå...

> Les mer

Helgrøde har blitt via mye oppmerksomhet i den senere tid. Det er de med spesialutstyr som har mest hell i å bruke dette.

> Les mer
>Vis oversikt

Siste nyheter andre

Partene i jordbruksoppgjøret ser hvor viktig rådgiving er for landbruket. Norsk Landbruksrådgiving har fått nye oppgaver og økt budsjett. Det ble klart da det ble enighet i mellom Norges Bondelag o...

> Les mer

De tidligste norske grønnsakene fra friland kommer fra Rogaland. Seniorrådgiver Kari Aarekol i NLR Rogaland arrangerte markvandring 4. mai hvor deltakerne så og diskuterte når de ulike grønnsakssla...

> Les mer

NIBIO og Norsk Landbruksrådgiving har i samarbeid utviklet ett sett med veiledninger for hvordan en kan praktisere integrert pantevern i utvalgte kulturer. Veiledninger for flere kulturer vil være ...

> Les mer

Tirsdag 12. april arrangerte NLR Viken i samarbeid med Østfold og Akershus gartnerlag gartnerivandring hos Rosnes gartneri i Rygge. Vårsesongen er like rundt hjørnet og mange benyttet nok sjansen t...

> Les mer